Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào luật sư .Tôi làm việc ở TPHCM ,hk tỉnh daklak có sổ tạm trú ở long an
Tôi nghĩ việc k có quyết định nghĩ của cty nhưng có sổ bhxh nay tôi muốn
lãnh bhxh 1lân ở đâu và thủ tục như thế nào nhờ LS tư vấn giúp .tôi có lãnh
ở nơi tam trú đc không .Trân trọng cám ơn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến : https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội.

Về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 1 Điều
8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:
“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định
này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một
trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54
của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc
theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15
năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện;
b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và
không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
c) Ra nước ngoài để định cư;
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như
ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển
sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”
Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp trên, khi yêu cầu bạn mới đủ điều
kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần phụ thuộc vào số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP
như sau:
“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho
những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho
những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức
hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”
Để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi có đủ điều kiện để được hưởng,
trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có
yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 20 Quy
định kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 cho cơ quan bảo hiểm
xã hội bao gồm:
“Điều 20. Hồ sơ hưởng BHXH một lần
1. Sổ BHXH.
2. Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).
3. Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ
sau:
3.1. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt
Nam;
3.2. Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong
các giấy tờ sau đây:
3.2.1. Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
3.2.2. Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc
cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
3.2.3. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài;
giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
4. Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong
những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ
chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và
những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.”
Ngoài ra, người lao động cần mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước
công dân (bản chính) và sổ hộ khẩu (nếu nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã
hội nơi có hộ khẩu) hoặc giấy tờ tạm trú (nếu nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH
nơi tạm trú).
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với
trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có
trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp
không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, nếu người lao động đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội 1
lần, trong thời hạn 30 ngày tính từ thời điểm người lao động đủ điều kiện và
có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ như trên cho cơ quan
bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiêm
xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

xem thêm về luật BHXH tại đây

Loading Facebook Comments ...